Nå kan du søke om FOU-tid for 2021-2022
Foto: Gunnar Zachrisen
Søk prosjektmidler gjennom Redd Barna, Stiftelsen Dam våren 2021.
Utlysning av kvalifiseringsstipend
Dmitry Lukash forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Prosjektet
Geir Johannes Barlaup forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Gyrid Gunnes forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
The Dormition of the Theotokos Cathedral i Romania. Stockfoto.
Bilde av Ellen Syrstad. Foto: Yngve Vogt, UIO.
Prisen tildeles professor Inger Marie Lid.
Digitalt seminar setter fokus på translojalitet
Bilde av Tore Johnsen. Fotograf: Helen Brandstorp
Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
En halv million i støtte til forskningsprosjekt: Skal forske på ledertrening etter konfirmasjon