Nyheter

Generell informasjon – Videre migrering til Office 365

Generell informasjon – Videre migrering til Office 365

Generell informasjon – Videre migrering til Office 365

Vi skal nå migrere opp e-posten din. Senere vil vi ta for oss fil-områder, og etter hvert også la Teams ta over for Skype4Business. I nær framtid vil også alle brukere få tilgang til Teams og andre tjenester fra Office 365.

For deg som bruker vil dette ofte skje i bakgrunnen uten at du må foreta deg noe. Et unntak fra dette er når din e-postboks flyttes fra bakkemiljø til skyen. Migreringen skjer puljevis og du vil informeres i forkant. Når skifte fra bakke til sky er fullført, vil din Outlook-klient være uvirksom inntil du selv har konfigurert den på nytt. Grunnen til det er at Outlook dessverre ikke klarer å skifte til ny sky-basert profil automatisk. Det krever inngripen, og siden flesteparten sitter på hjemmekontor må noe mer utføres manuelt.

Trinn 1 - Nytt brukernavn

Når din konto er migrert vil du få nytt brukernavn som skal brukes ved pålogging til Microsoft Office 365 og tilhørende Microsoft-systemer. Dette vil bli fornavn.etternavn@vid.no.

NB! For andre tjenester som for eksempel Feide vil du fremdeles benytte gammelt brukernavn. Passord forblir det samme med begge brukernavn.

Første pålogging etter at nytt brukernavn er satt vil arte seg litt ulikt avhengig om du er på kontoret, jobber via VPN eller lokalt på PC:

  1. Pålogging fra kontoret: Nytt brukernavn fornavn.etternavn@vid.no
  2. Pålogging hjemmefra via lokalt nett på PC: Steg 1: logg på med gammelt brukernavn, steg 2 logg deg av office og Teams. Logg på igjen med ditt nye brukernavn fornavn.etternavn@vid.no
  3. Pålogging VPN: Som før

Hva med mellomnavn?
Fornavn Mellomnavn Etternavn vil med ny pålogging bli endret til: fornavn.etternavn@vid.no

Eksempel:
Hans Petter Hansen Nilsen blir til hans.nilsen@vid.no
Hans-Petter Hansen Nilsen blir til hans-petter.nilsen@vid.no
Hans Petter Hansen-Nilsen blir til hans.hansen-nilsen@vid.no

Hva med navn som inneholder æ,ø,å?
Å=A | Ø=O | Æ=AE

Eksempel:

Kåre Jørn Hansen Sæther blir til kare.saether@vid.no
Kåre-Jørn Hansen Sæther blir til kare-jorn.saether@vid.no

Trinn 2 - Ny epostadresse

Epost-adressen din vil bli det samme som det nye brukernavnet ditt. Altså fornavn.etternavn@vid.no. Dersom du tidligere hadde en annen epost-adresse, så vil du fremdeles motta epost sendt til denne på samme måte som tidligere. Når du svarer på eposter eller sender nye så vil den nye adressen din være gjeldende.

Trinn 3 – NB Viktig - Sette opp ny Outlook-profil

I det postkassen din er ferdig migrert til sky så vil epost-flyten i din Outlook stoppe opp inntil du har satt opp Outlook-profilen din på nytt. Oppskrift på hvordan du gjør dette finner du i:

«Slik setter du opp outlookprofil på nytt».

NB! Husk at du kan benytte Webmail http://outlook.com/owa/vid.no i denne mellomfasen dersom det haster å få sendt eller sjekket mottatt epost. Den vil virke uavhengig av om Outlook-profil er satt opp på nytt eller ikke.

Trinn 4 - Valgfritt - sette opp e-post på mobiletelefonen eller tablet

Dersom du ønsker e-post på mobiltelefonen eller tablet, så må du heretter benytte Outlook-appen til dette.