Nyheter

Laura Wikli er månedens alumn i november

Laura Wikli er månedens alumn i november

Laura Wikli er månedens alumni i november

Laura Wikli er månedens alumni i november

Hva motiverte deg til å begynne på en master i sosialt arbeid, og hvorfor valgte du VID?

- Jeg bodde i Nairobi, Kenya da jeg bestemte meg for ta Master i sosialt arbeid.
Jeg hadde tenkt på det i flere år, men det var først da jeg kjente at jeg hadde både tid og motivasjon til å ta fatt på videre studier. På grunn av lang reisevei var det avgjørende at skolen jeg valgte hadde en fleksibel løsning med gode muligheter for selvstendig arbeid. VID Oslo skilte seg ut ved å ha tre ukesamlinger hvert semester og det var overkommelig for meg. Jeg opplevde underveis i masterprogrammet at skolen er gode på å legge til rette for den enkeltes behov og jeg er veldig fornøyd med at valget falt på nettopp VID i Oslo.

Kan du fortelle litt om masteroppgaven din og hvorfor du valgte tema innen rusbehandling?

- Min masteroppgave heter «Det eneste du kan forandre er alt. Ettervern i rusbehandling - et brukerperspektiv.» Jeg ønsket å se på suksessfaktorer i ettervernet med utgangspunkt i tidligere rusmisbrukeres erfaringer. Bakgrunnen for valg av dette tema kommer fra tidligere arbeidserfaring med brukergruppen. Jeg observerte at mange klarte å gjennomføre selve rusbehandlingen i institusjon, men at de største utfordringene gjerne kom da de flyttet ut og skulle leve selvstendige liv uten rus. Å opprettholde rusfrihet kan være svært utfordrende uten et godt nettverk av både hjelpere og venner/familie. Jeg er opptatt av å sette fokus på nettopp denne fasen av rusbehandlingen og vise hvor stor betydning den kan ha for den enkelte bruker, men også hvor mye samfunnet kan tjene på dette.

Du har en allsidig yrkesbakgrunn, i tillegg til et lengre utenlandsopphold, hvilke planer har du videre?

- Jeg har tidligere arbeidet med rus og psykisk helse i Trondheim kommune og har et to års utenlandsopphold i Kenya bak meg. Jeg søker for tiden arbeid i Oslo og håper jeg finner en spennende jobb hvor jeg får være med å utgjøre en forskjell for mennesker som har falt utenfor på en eller annen måte. Jeg er opptatt av endringsarbeid og motiveres veldig av å ha muligheten til å motivere andre.

Jeg jobber som ekstravakt på 24sju, Kirkens bymisjon, et døgnåpent lavterskel tilbud for de mest utsatte rusavhengige i Oslo. Dette har gitt meg bedre kjennskap til rusmiljøet i Oslo og ikke minst hjelpe- og behandlingstilbudene som finnes i Oslo kommune for denne gruppen.