Nyheter

Ny professor i organisasjons- og ledelsesfag

Ny professor i organisasjons- og ledelsesfag

Ny professor i organisasjons- og ledelsesfag

Sirris er en svært aktiv VID-ansatt. Han er studieleder ved programområdet for master i verdibasert ledelse, leder for Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, og det siste året har han også vært leder for forskningsgruppen LIVAP. I tillegg har han produsert nok forskning til å bli tilkjent professorkompetanse bare to år etter at han leverte inn sin doktoravhandling ved Senter for diakoni og profesjonell praksis.

Det sakkyndige utvalget berømmer Sirris for hans effektivitet, i tillegg til å understreke at hans søknad dokumenterer solid faglig innsikt og et solid faglig grep. Sirris' primære forskningsbidrag viser hvordan profesjonelle ledere forstår sin identitet og rolle i utøvelsen av sitt daglige arbeid i endringssituasjoner, mens hans sekundære bidrag handler om verdier i organisasjon og ledelse.

Dekan Tomas Sundnes Drønen ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag er naturlig nok svært fornøyd med innsatsen til sin studieleder.

– Stephen viser en sjelden evne til å både være en dyktig faglig leder samtidig som han er en grundig og produktiv forsker. Hans forskning er i tillegg plassert i kjernen av VIDs profil og strategi. Etter dette sprintløpet mot professorkompetanse håper jeg han unner seg en lang og god sommerferie, sier Drønen.