Bildet viser fotgjengerovergang, nedsenket fortauskant, sanntidsinformasjon, skille mellom buss og trikk. Foto: Inger Marie Lid
Reproduktiv helse blant papirløse gravide immigrantkvinner – postdoktorstipend til VID
Tildeling av tre æresdoktorgrader
Hva bør du gjøre for å få gode karakterer på ergoterapistudiet?
Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland
Margrete Aadnanes disputerer
Tre nye stipendiatstillinger til VID
Rektor Ingunn Moser og administrerende direktør Jørn-Henning Theis på Haraldsplass ser fram til samlokalisering og samarbeid i årene som kommer.
Hilde Lausund disputerer
Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse
Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.