Nyheter

Spennende samarbeidsprosjekt finansiert med EØS-midler

Spennende samarbeidsprosjekt finansiert med EØS-midler

Spennende samarbeidsprosjekt finansiert med EØS-midler

Prosjektet heter "Reinforcement of competencies of teachers and other educational staff in the area of including pupils coming from socio-culturally disadvantaged environments" og varer 2020-2022. Oleksandr Ryndyk deltar i prosjektet på vegne av VID.

Mål: dele ut kunnskap om og erfaringer med inkluderende utdanning for elever med minoritetsbakgrunn

Det overordnede målet for prosjektet er å dele ut kunnskap om og erfaringer med inkluderende utdanning for elever med minoritetsbakgrunn fra norske og islandske kontekster til lærerstudenter ved Universitetet i Sør-Böhmen (Tsjekkia). Et slikt samarbeid mellom Universitetet i Sør-Böhmen og de deltagende norske og islandske partnerne vil bidra til etableringen av utdannings- og utviklingsprogrammer innen flerkulturell utdanning og videreutdanning av lærere, spesialpedagoger, sosialpedagoger og lærere. Prosjektet vil ytterligere koble sammen ulike institusjoner og eksperter som arbeider med inkluderende utdanning og kulturutveksling i sine land.