Nyheter

Utlysning av ressurser til fremragende forskningsmiljøer

Utlysning av ressurser til fremragende forskningsmiljøer

Fra venstre rektor Bård Mæland. Deretter Tove Giske, Ruth Bartlett, Inger Marie Lid, Oddgeir Synnes og Ellen Vea som ble tildelt ressurser til utvikling av fremragende forskningsmiljøer for fireårsperioden 2020-2023.

Fra venstre rektor Bård Mæland. Deretter Tove Giske, Ruth Bartlett, Inger Marie Lid, Oddgeir Synnes og Ellen Vea som ble tildelt ressurser til utvikling av fremragende forskningsmiljøer for fireårsperioden 2020-2023.

Hva er utlysningens formål?

Begrepet fremragende viser både til kvaliteten på prosjektbeskrivelsen og forskerne tilknyttet søknaden sin motivasjon og potensiale for å bygge opp et bærekraftig forskningsmiljø som evner å posisjonere seg både nasjonalt og internasjonalt både på kort- og langsikt.

Hvem kan søke?


Søknader fremmes av fast tilsatte med hovedstilling ved VID, og kan enten være forankret i én forskningsgruppe, eller være utformet som et felles initiativ på tvers av flere forskningsgrupper.

Søknadsfrist og informasjonsseminar

Søknadsfrist er 15. oktober 2021. Det vil bli organisert et informasjonsseminar relatert til utlysningen 30. august.

Kontaktinformasjon: