Nyheter

VID mottar 3 millioner i støtte fra DIKU

VID mottar 3 millioner i støtte fra DIKU

Økt digitalisering skal gi mulighet for flere å søke, samt gjennomføre emnet.

Økt digitalisering skal gi mulighet for flere å søke, samt gjennomføre emnet.

Et samarbeidsprosjekt

Prosjektet ledes av Kristina Areskoug Josefsson, professor på masterprogrammet i Medborgerskap og samhandling, VID Sandnes i samarbeid med kolleger i Stavanger på masterprogrammet i Interkulturelt arbeid.

Å møte en stadig økende kunnskapsproduksjon

Prosjektet har stor mulighet for utvidelse både internt og eksternt ettersom kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk er nødvendig for forbedret fagutvikling i praksis. Å forstå og kunne bruke ny forskning som profesjonsutøvere er koplet til kunnskapsbasert praksis, som innebærer at profesjonsutøvere skal være bedre til å håndtere og anvende den stadig økende kunnskapsproduksjonen, og for å imøtekomme krav om effektivisering, målretting og dokumentasjon av praksis.

Digitalt, universelt og interkulturelt utformet

Studenter og kommende studenter ved masterprogrammene ved VID tilhører ulike fakultet, har ulike faglig bakgrunn, ulik etnisk opprinnelse, og har spredning i kjønn og alder. Da blir det ekstra viktig at pedagogisk praksis er universelt og interkulturelt utformet. Dette for å muliggjøre optimale læringsutbytter og inkludering ved økt digitalisering av emner samt for å gi mulighet til flere nye grupper av studenter å søke og gjennomføre emnet. Prosjektet har kontinuerlig studentinvolvering på ulike måter, eksempelvis med referansegrupper.

Tre-delt prosess

Prosjektet er en tre-delt-prosess der:

  • Første del er undersøkelse av studentenes behov og ønsker (til viss grad gjort i forbindelse med emnets gjennomføring høsten 2020).
  • Andre del er undersøkelse og utvikling av lærers ressurser og kompetanse.
  • Tredje del er utvikling av emnet og læringsressurser sammen med samarbeidspartnere.

De tre delene skjer til en viss grad parallelt, samtidig som de influerer hverandre i prosjektets progresjon gjennom kontinuerlig evaluering. Underveis i prosjektet vil emne gjennomføres hver høst og forbedringer vil implementeres og evalueres underveis. Prosjektet planlegges å gjennomføres mellom august 2021 til juni 2024, der det siste halvår er tiltenkt avsluttende prosjektevaluering.