Nyheter

VID ønsker Magnus Lind velkommen som ny HR-sjef

VID ønsker Magnus Lind velkommen som ny HR-sjef

Foto: Iselin Bråten Yucedag

Foto: Iselin Bråten Yucedag

Magnus Lind tiltrer som ny HR-sjef hos VID 1. desember 2019. Vi har invitert ham til skolen for å bli litt mer kjent.

Kan du fortelle litt om deg selv og hvorfor du søkte om jobben som HR-sjef hos VID?

Jeg er 43 år gammel, er gift og har to barn. Jeg er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i organisasjonspsykologi, og har i tillegg en Master of Management fra samme skole.

Først jobbet jeg i tolv år på BI, både i Bachelor-avdelingen, men også i HR-avdelingen. Nå kommer jeg fra Norwegian, der jeg har jobbet som HR manager de siste fire årene.

Jeg er veldig glad for å være hos VID. Jeg ser på det som et spennende sted å være med tanke på alt som har skjedd de siste årene, men også med tanke på veien fremover og målene man har satt. Jeg tenker at det har vært gjort mye arbeid med fusjoneringen, men jeg blir overrasket hvis alt er på plass, og jeg ser for meg at det fortsatt er mye jobb som skal gjøres. Det ser jeg som spennende å få være med på og å være en del av.

I tillegg gleder jeg meg til å komme tilbake til akademia. Fra tiden i BI så jeg at jeg trives veldig godt i miljøer som rommer faglig styrke, studenter og administrasjon. Jeg gleder meg også til å bli kjent med alle de ansatte. Jeg regner med at det er mye god kompetanse hos VID, både blant de faglig ansatte, og også hos de administrativt ansatte.

HR har en relasjonsbyggende rolle. Hvordan tenker du at du skal være med på å bygge videre på et godt arbeidsmiljø?

Mitt inntrykk fra ansettelsesprosessen er at det allerede er et godt arbeidsmiljø hos VID. Så jeg tenker at det er viktig å bygge videre på det som allerede er bra per i dag. Samtidig tenker jeg at det er viktig å få frem at HR og ledelsen alene ikke kan skape et godt arbeidsmiljø. For at et arbeidsmiljø skal bli best mulig må alle bidra, og her ligger det også et stort ansvar på den enkelte ansatte.

Samtidig tenker jeg også at det er viktig at man kan få uttrykke seg, bli respektert og bli lyttet til, særlig i slike endringsprosesser som VID har vært igjennom. I tillegg må vi ivareta og utvikle den enkelte ansatte for å skape en god arbeidsplass. Det er et viktig grunnlag for å skape et godt miljø.

Hva tenker du om at VID har campuser i flere forskjellige byer. Hvordan kan vi skape et miljø på tvers av campusene?

Jeg tenker at man skal ha respekt for at man kommer fra forskjellige steder, og at man kan ha forskjellige kulturer. Samtidig er det viktig å huske at fusjoneringen har skjedd for en grunn. Derfor må vi utvikle tanken om ett VID, at vi er én felles høyskole, og at vi må dra i samme retning. Det er viktig for at vi ikke skal få for mange subkulturer.

I tillegg må vi trå til for hverandre der det er behov, for vi er i samme båt. Alle må være med på veien videre, og vi må jobbe sammen for å bli gode og være med på å skape en attraktiv arbeidsplass.