D14-AU02 Nedre Aud

Fakta og utstyr

Navn: D14-AU02 Nedre Aud

Kode: D14-AU02 AUN

Romtyper: Auditorium

Antall seter: 90

Utstyr: Whiteboard, Flipover, Lerret, Projektor, Styringspanel, PC, Høyttalere

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-AU02 Nedre Aud

Rombooking for ansatteRombooking for studenter