D16-121 rom I

Fakta og utstyr

Navn: D16-121 rom I

Kode: D16-121 I

Romtyper: Undervisningsrom

Antall seter: 35

Utstyr: Touchskjerm, Whiteboard

Adresser: Diakonveien 16

Byer: Oslo

  • D16-121 rom I

Rombooking for ansatteRombooking for studenter