D16-108 rom P

Fakta og utstyr

Navn: D16-108 rom P

Kode: D16-108 P

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 10

Utstyr: Tavle, TV, SMART board, Projektor

Adresser: Diakonveien 16

Byer: Oslo

  • D16-108 rom P

Rombooking for ansatteRombooking for studenter