Kapellet

Fakta og utstyr

Navn: Kapellet

Kode:

Romtyper: Kapell

Antall seter:

Utstyr:

Adresser:

Byer: Oslo

Rombooking for ansatteRombooking for studenter