Studier

Videreutdanning i avansert gerontologi

Videreutdanning i avansert gerontologi}

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen
Avansert gerontologi | videreutdanning aldring og eldre

Emner

  • Aldring og eldre menneskers livsvilkår og mestring
  • Somatiske og psykiske lidelser relatert til høy alder
  • Organisering, fagutvikling, yrkesutøvelse og tjenesteutvikling i eldreomsorgen
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Søknad

Deltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (VAG-345130D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Heltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (VAG-345130)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Ressurser