Studier

Master i barnevernsarbeid

Master i barnevernsarbeid

Sosial
Heltid
Deltid
Oslo
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Samarbeid om tjenester til barn og unge
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Relasjonsarbeid i barnevernkontekster
 • Forståelse og vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Ettervern
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse

Fakta og priser

 • Heltid (MABA)
 • Deltid (MABAD)

Søknad

Heltid (MABA)

Studiestart

22. august 2022

Opptakskrav

Deltid (MABAD)

Studiestart

22. august 2022

Opptakskrav

Ressurser