Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Studier på VID

Nyheter

Banebrytende pilotprosjekt på VID
Vel blåst. Stephen Sirris i midten, flankert av (fra høyre) andreopponent: førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, førsteopponent: førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, prodekan Anette Leis-Peters som ledet disputasen og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter 2020

Arrangementer