Forskning på 2 minutter

Forskningsarrangementer

Flere arrangementer

Forskningsnyheter

Vel blåst. Stephen Sirris i midten, flankert av (fra høyre) andreopponent: førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, førsteopponent: førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, prodekan Anette Leis-Peters som ledet disputasen og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole
Kurs i høgskolepedagogikk
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

Flere nyheter