Fra Bibliotek, læringssenter og historisk arkiv til Alaska
Professor Kari Glavin er studieleder for master og videreutdanningsprogrammene ved VID Oslo, studiested Diakonova.
Tormod Kleiven er nå blitt professor i diakonivitenskap
Denne posteren vant i kategorien Beste innhold
Fra venstre 2. opponent, Ph.d. Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, kandidat Hilde Smith-Strøm, 1. opponent ph.d. Knud Bonnet Yderstræde, Odense Universitetshospital, Danmark, 3. medlem av komiteen førsteamanuensis, Reidun L. S. Kjome Universitetet i Bergen og leder av disputasen, professor Eva Gjengedal, universitet i Bergen.
Anita Lyssand begynte som prodekan i Bergen 18. januar
Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv
Stor oppslutning om internasjonalisering blant VID-studenter
Overgrep mot barn: Taushetens pris