Bildet viser fotgjengerovergang, nedsenket fortauskant, sanntidsinformasjon, skille mellom buss og trikk. Foto: Inger Marie Lid
Rektor Ingunn Moser og administrerende direktør Jørn-Henning Theis på Haraldsplass ser fram til samlokalisering og samarbeid i årene som kommer.
Hilde Lausund disputerer
Ergoterapi i Tallinn, Estland
Diakonimaster i religionsmøte