Audiovisuelt materiale i Misjons- og diakoniarkivet (MDA)
Plakat
Forside fra kirkeboken fra Anhwa (Anhua) menighet i Den kinesisk-lutherske kirke i Hunan provins fra og med juli 1906.
Kulturminister Helleland åpnet Arkivenes Hus
Arkiv fra to fagforeninger
Arkivfilmer på VIDs YouTube-kanal
Esker med arkivmateriale fra VID Sandnes, plassert i transittlager ved Misjonsmuseet ved VID Stavanger. Foto: Gustav Steensland. Kilde: VID historiske arkiv.