Nyheter

Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i Universitets- og høgskolerådet-styret

Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i Universitets- og høgskolerådet-styret

Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i Universitets- og høgskolerådet-styret