Tildeling av tre æresdoktorgrader
Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland
Margrete Aadnanes disputerer
Tre nye stipendiatstillinger til VID
Hilde Lausund disputerer
Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse
Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar
Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer
– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.
Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.
Arthur W. Frank ansatt som professor II