Denne uken i kapellet, Diakonveien 14 (D-14) og Fredensborgveien (F24)
På studietur tilbake til Afrika
Kjell Arne Medhaug er månedens alumn for januar og februar
Rivearbeid ved VID Stavanger
VID ønsker velkommen til innsettelse av Bård Mæland som ny rektor.
Kommunalsjef Grete Syrdal og dekan Elisabeth Brodtkorb kickstartet det nye konseptet pop-up VID denne uken. Foto: Christine Vatnøy
Glade studenter og lærer Seija Anneli Koivusalo Loe feirer vel gjennomførte studier. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Karrieredagen hos VID i Oslo ble avholdt i atriet i Diakonveien 12. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Ny studentprest hos VID Oslo Elise Ottesen Søvik ble innsatt ved nyttårsgudstjenesten 2020. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Godt nytt år!
– Med dette går startskuddet for VIDs videre prosess for å bli en høgskole med en enda tydeligere bærekraftsprofil, sier rektor Bård Mæland. Fra venstre: Bård Mæland og studentdiakon Elisabeth Nilsen Aas. Foto: Iselin Bråten Yucedag.
Hilsen fra sykepleiestudentene i Danmark
Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.
Bakerst fra venstre: Henning Møller Christensen, Ellen Vea Rosnes, Øyvind Dahl. Foran fra venstre: Bjørg Bergøy Johansen, Marianne Skjortnes, Margrethe Bakstad Søvik, Silje Dragsund Aase.
Møte i høgskolestyret 2. desember