Vikariat som spesialbibliotekar - Søknadsfrist: 22. mars 2019

Vikariat som spesialbibliotekar - Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
Publisert: 28.02.2019

Rådgiver - Søknadsfrist: 24. mars 2019

Rådgiver - FH Bergen, BA SPL
Publisert: 06.03.2019

Økonomikonsulent - Søknadsfrist: 31. mars 2019

Økonomikonsulent - Økonomiseksjonen
Publisert: 11.03.2019

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie - Søknadsfrist: 1. april 2019

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie - Senter for misjon og globale studier
Publisert: 25.01.2019

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst - Søknadsfrist: 1. april 2019

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst - Kirkelig utdanningssenter nord
Publisert: 01.02.2019

PhD Research Fellowship in Diaconal Professional Practice - Søknadsfrist: 1. april 2019

PhD Research Fellowship in Diaconal Professional Practice - Strategiske sentre for forskning
Publisert: 01.02.2019

PhD research fellowship on "The Bible in Contexts of Migration" - Søknadsfrist: 1. april 2019

PhD research fellowship on "The Bible in Contexts of Migration" - Strategiske sentre for forskning
Publisert: 01.02.2019

Stipendiat eksistensielle samtaler i eldreomsorgen - Søknadsfrist: 5. april 2019

Stipendiat eksistensielle samtaler i eldreomsorgen - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 08.02.2019

PhD reasearch fellowship in Leadership in social innovation/service developement - Søknadsfrist: 5. april 2019

PhD reasearch fellowship in Leadership in social innovation/service developement - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 08.02.2019

Stipendiat i profesjonell praksis og utfordrende relasjoner - Søknadsfrist: 5. april 2019

Stipendiat i profesjonell praksis og utfordrende relasjoner - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 08.02.2019

Førsteamanuensis/førstelektor - Søknadsfrist: 9. april 2019

Førsteamanuensis/førstelektor - FH Sandnes, BA ET
Publisert: 19.03.2019

Stipendiatstilling: verdilæring i sykepleierutdanningen - Søknadsfrist: 15. mai 2019

Stipendiatstilling: verdilæring i sykepleierutdanningen - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 15.03.2019

Stipendiatstilling: Hvordan gi bedre og sikrere pasientoverflytning? - Søknadsfrist: 15. mai 2019

Stipendiatstilling: Hvordan gi bedre og sikrere pasientoverflytning? - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Publisert: 15.03.2019