Spørsmål og svar

Velkommen som ny student i Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv - studieretning helsesykepleier

  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Når er studiestart?

Kategorier