Spørsmål og svar

Velkommen som student på masterstudiet i sosialt arbeid

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål ?
  • Annen viktig informasjon?

Kategorier