Studier

Videreutdanning i avansert gerontologi

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

En tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse.

Avansert gerontologi | videreutdanning aldring og eldre

Emner

  • Aldring og eldre menneskers livsvilkår og mestring
  • Somatiske og psykiske lidelser relatert til høy alder
  • Organisering, fagutvikling, yrkesutøvelse og tjenesteutvikling i eldreomsorgen
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Søknad

Deltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (VAG-345130D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Søknadsfrist

22. september 2019

Heltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (VAG-345130)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Søknadsfrist

22. september 2019

Ressurser