Studier

Videreutdanning i avansert gerontologi

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

En tverrfaglig videreutdanning for helsepersonell som ønsker å bidra til en styrket eldreomsorg – der fagspesifikk kompetanse integreres med brukerkompetanse.

Avansert gerontologi | videreutdanning aldring og eldre

Emner

  • Aldring og eldre menneskers livsvilkår og mestring
  • Somatiske og psykiske lidelser relatert til høy alder
  • Organisering, fagutvikling, yrkesutøvelse og tjenesteutvikling i eldreomsorgen
  • Forskningsetikk, vitenskapsteori og metode

Fakta

Søknad

Deltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (VAG-345130D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Søknadsfrist

Det er fremdeles er ledige studieplasser og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet.

Heltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (VAG-345130)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Søknadsfrist

Det er fremdeles er ledige studieplasser og vi praktiserer derfor løpende opptak til studiet er fulltegnet.

Ressurser