Studier

Videreutdanning i kreftsykepleie

Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Oslo
Norsk
60 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Studiets hovedmål er å utdanne reflekterte og faglig oppdaterte kreftsykepleiere som kan utøve sykepleie til pasienter med kreft innenfor og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Kreftsykepleie | videreutdanning over 2 år | VID Bergen
  • Deltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (KSS-D)
  • Heltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (KSS-H)
  • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonova, (KRSYH)
  • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonova, (KRSYK)

Søknad

Deltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (KSS-D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Studiestart

19. august 2019

Søknadsfrist

22. september 2019

Heltid, VID Bergen, studiested Haraldsplass, (KSS-H)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

22. september 2019

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonova, (KRSYH)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

22. september 2019

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonova, (KRSYK)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

22. september 2019

Ressurser