Studier

Master i verdibasert ledelse

Ledelse
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
90 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Med en mastergrad i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.

Master i verdibasert ledelse

Emner

 • Organisering, ledelse og endring i offentlig sektor
 • Organisering, ledelse og endring i ideell sektor
 • Styring, jus og økonomi
 • Personalledelse og konflikthåndtering
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Verdibevisst ledelse i offentlig sektor
 • Verdibevisst ledelse i ideell sektor
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Prosjektledelse
 • Relasjonell ledelse og coaching, del I
 • Social innovation
 • Relasjonell ledelse og coaching, del II
 • Etisk refleksjonsveiledning
 • Masteroppgave

Fakta

Søknad

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAVERDIHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAVERDIDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

DeltidHeltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAVERD90D)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Ressurser