Ansatte

Ane Noer Korssjøen

Ane Noer Korssjøen

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Hilde Trygstad

Hilde Trygstad

seksjonsleder
Diakonveien 18
Liv Beathe Bråthen

Liv Beathe Bråthen

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Margit Aalrust

Margit Aalrust

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Mari Digernes

Mari Digernes

rådgiver e-læring og simulering
Diakonveien 18
Pinar Ekiz

Pinar Ekiz

spesialbibliotekar
Diakonveien 18
Vidar Tobiassen

Vidar Tobiassen

e-læringskoordinator
Diakonveien 18