Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

VID har over femti studier fordelt på fem forskjellige byer i Norge. Finn ditt studium her:

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Studier på VID
Enkeltemner hos VID

Nyheter

Ellen Vea Rosnes er tilkjent opprykk som professor i interkulturell kommunikasjon og globale studier. Hun er opptatt av samarbeid og bygge internasjonale nettverk.
Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Ingrid Løland forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Arrangementer