Engasjert for
mennesket

lokalt og
globalt

Finn ditt studium, velg fagområde

Vårt motto:

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Aktuelt

Ta videreutdanning - Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering
Ta videreutdanning - Forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemning

Nyheter

Èn meter kjærlighet
Digitalt seminar setter fokus på translojalitet
Fra venstre: Mads Kavlie-Jørgensen Jahr, Lars Leithe og Caroline Fonseca. (Foto: Susanne Ward Ådlandsvik)

Arrangementer