Committed to
humanity

locally and
globally

VID has over fifty studies in five different cities in Norway. Find your studies here:

Committed to humanity – locally and globally

Right now

Courses at VID
Research Education

News

Finally! The day has come
VID Facilitates for Student Mobility in 2022
Reopening Plans and Classes on Campus this Fall

Events

3.
Feb

Boklansering: Profesjon og ledelse i Den norske kirke

Thursday 3. Feb 2022, 09.00 - 10.30

3.
Mar

Per Øyvind Bastøe, førsteamanuensis emeritus ved VID, er en av innlederne under webinaret. (Foto: Susanne Ward Ådlandsvik)

Forum for verdibasert ledelse og innovasjon: Hva er bærekraft?

Thursday 3. Mar 2022, 09.00 - 10.00

28.
Apr

Foto: Mostphotos

Nasjonal konferanse - Psykisk helsearbeid anno 2022

Thursday 28. Apr 2022, 09.00 - 18.00

4.
May

Reconciliation without the majority?

Wednesday 4. May 2022, 09.00 - 16.00

12.
May

Nordisk konferanse om brukermedvirkning i helse-, sosial og velferdssektoren

Thursday 12. May 2022, 09.00 - 15.00