Sak om byggestans i media
Ny rapport: Familieråd når det haster
Utdannelse, dannelse og VIDs motto
VID er samarbeidspartner i et nytt nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd
Influensavaksine for studenter i Oslo som har praksis
VID lyser ut strategiske forskningsmidler for 2022
Årets nettpedagog, Aleksandra Sæheim, om digital undervisning og studentinvolvering
Rektor Bård Mæland, professor Herdis Alvsvåg og ordfører i Bergen Rune Bakervik. Foto: Torbjørn Wilhelmsen
Ordfører i Bergen, Rune Bakervik ovverakte uttmerkelsen til Alvsvåg. Foto: Torbjørn Wilhelmsen/VID
VID er tildelt støtte til to prosjekter innen digitalisering
En glad prisvinner, Aleksandra Sæheim (til høyre) sammen med juryformann Mette Villand. Foto: Ebba Køber, Fleksibel utdanning Norge (FuN)
Invitasjon til digitalt matchmaking seminar til prosjektsamarbeid med Tsjekkia.
Kirsten Rüther på seminar i Arkivenes Hus. Foto: Ellen Vea Rosnes
Et lite reisebrev fra Erasmus+-tur til DIAK i Helsinki
Hvilket behov for beskyttelse har nyankomne flyktninger?