Koronatiltak og undervisning ved VID Oslo fra torsdag 29. oktober
Velferdsdirektør Kristin Nilsen, rektor Bård Mæland og ordfører Lisbeth Hammer Krog  Foto: Frode Menes
Fra VID-bloggen: Verdier og digitalisering i Koronaens tid
Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA
Skjermdump fra Hilde Frøkedals disputas
Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.
Pasientjournal for Hans Wergeland: Innlagt 20.12.1920, utskrevet (død) 7/1-1921.
Se åpningssending fra Alrek helseklynge
Illustrasjon av den digitale boken
Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.
Foto: Christine Vatnøy
Bildet er tatt fra den første konferansen Trading Justice for Peace, oktober 2019.
Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.
Sykepleierstudenter ved VID på øvingsposten