Ansatte

Anne Øfsti

Anne Øfsti

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Mangler bilde

Anne Nielsen

seniorrådgiver
Diakonveien 14
Anne Grasaasen

Anne Grasaasen

førstelektor
Diakonveien 14
Mangler bilde

Anne Lene Tangen

høgskolelektor
Oslo
Arlene Vetere

Arlene Vetere

professor II, emerita
Oslo
Bergit Haugland

Bergit Haugland

høgskolelektor
Diakonveien 14
Bjørn Hallstein Holte

Bjørn Hallstein Holte

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Carola Lingaas

Carola Lingaas

førsteamanuensis i rettsvitenskap
Oslo
Mangler bilde

Carolina Ohls

førstelektor, internasjonal koordinator
Diakonveien 14
Cecilie Sudland

Cecilie Sudland

høgskolelektor
Diakonveien 14
Cicilie Fagerlid

Cicilie Fagerlid

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Ellen Syrstad

Ellen Syrstad

førsteamanuensis
Oslo