Ansatte

Mangler bilde

Carolina Ohls

førstelektor, internasjonal koordinator
Diakonveien 14
Cecilie Sudland

Cecilie Sudland

høgskolelektor
Diakonveien 14
Charlotte Krog

Charlotte Krog

kommunikasjonsrådgiver med webansvar (vikar)
Diakonveien 14
Mangler bilde

Christine Brude

førstekonsulent
Diakonveien 14
Christine Vatnøy

Christine Vatnøy

kommunikasjonsrådgiver
Diakonveien 14
Christine Grave Meyer

Christine Grave Meyer

høgskolelektor, internasjonal koordinator sykepleie Oslo
Diakonveien 14
Cicilie Fagerlid

Cicilie Fagerlid

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Diana Weinert

Diana Weinert

førstekonsulent
Diakonveien 14
Eli Kvamme

Eli Kvamme

førstelektor
Diakonveien 14
Elisabeth Mæland

Elisabeth Mæland

førstelektor
Diakonveien 14
Elisabeth Nilsen Aas

Elisabeth Nilsen Aas

studentdiakon
Diakonveien 14
Elise Ottesen Søvik

Elise Ottesen Søvik

studentprest
Diakonveien 14
Ella Johanne Flatland

Ella Johanne Flatland

rådgiver, opptaksleder
Diakonveien 14
Ellen Luckman

Ellen Luckman

rådgiver
Diakonveien 14
Eva Kofoed

Eva Kofoed

høgskolelektor
Diakonveien 14
Mangler bilde

Frida Heim Lødeng

studiekonsulent
Diakonveien 14
Grete Breievne

Grete Breievne

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Grete Sælid

Grete Sælid

høgskolelektor
Diakonveien 14
Gunhild Regland Farstad

Gunhild Regland Farstad

førsteamanuensis, studieleder
Diakonveien 14