Ansatte

Erlend Hovdkinn From

Erlend Hovdkinn From

rådgiver/ph.d.-støtte
Oslo
Gunnar Michelsen

Gunnar Michelsen

stipendiat
Diakonveien 14
Helge Nylenna

Helge Nylenna

stipendiat
Diakonveien 18
Inger Hellem

Inger Hellem

høgskolelektor
Vågsgaten 40
Inger Lise Negård

Inger Lise Negård

høgskolelektor, stipendiat
Diakonveien 14
Mangler bilde

Ingvild Skeie

stipendiat/høgskolelektor