Ansatte

Kristin Hognestad

Kristin Hognestad

høgskolelektor
Diakonveien 14
Lena Müller

Lena Müller

høgskolelektor
Diakonveien 14
Lene Østby

Lene Østby

førstelektor
Diakonveien 14
Liese Recke

Liese Recke

førstelektor
Diakonveien 14
Maja Bjørgum

Maja Bjørgum

høgskolelektor
Diakonveien 14
Mangler bilde

Maja Flåto

høgskolelektor
Diakonveien 14
Margrete Aadnanes

Margrete Aadnanes

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Mari Dalen Herland

Mari Dalen Herland

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Mangler bilde

Marianne Sætrang Lunde

høgskolelektor
Diakonveien 14
Mangler bilde

May Synnøve Rygh

høgskolelektor II
Sandnes
Mangler bilde

Memona Rehman

høgskolelektor
Diakonveien 14
Monica Dahle Darvik

Monica Dahle Darvik

førstekonsulent
Diakonveien 14
Nicoletta Businaro

Nicoletta Businaro

førsteamanuensis
Diakonveien 14
Nina Baastad

Nina Baastad

høgskolelektor
Diakonveien 14
Mangler bilde

Nina Helene Andersen

høgskolelektor
Diakonveien 14
Per Jensen

Per Jensen

professor emeritus
Diakonveien 14
Randi Ervik

Randi Ervik

førstelektor
Diakonveien 14