Ansatte

Randi C. Raustøl

Randi C. Raustøl

høgskolelektor
Diakonveien 16
Randi Synnøve Tjernæs

Randi Synnøve Tjernæs

høgskolelektor
Diakonveien 16
Sigríður Guðmarsdóttir

Sigríður Guðmarsdóttir

førsteamanuensis og fagansvarlig prest
Sykehusveien
Sigurd Haus

Sigurd Haus

Forsker II
Stavanger
Stephen Sirris

Stephen Sirris

Studieleder for master i verdibasert ledelse. Leder, Senter for verdibasert ledelse og innovasjon
Diakonveien 16
Stian Sørlie Eriksen

Stian Sørlie Eriksen

høgskolelektor, studieleder
Stavanger
Stine Solli Teigen

Stine Solli Teigen

seniorkonsulent
Sykehusveien
Terese Bue Kessel

Terese Bue Kessel

førsteamanuensis, studieleder
Stavanger
Tomas Sundnes Drønen

Tomas Sundnes Drønen

dekan, professor
Stavanger
Tone Lindheim

Tone Lindheim

høgskolelektor
Diakonveien 16
Mangler bilde

Tore Johnsen

høgskolelektor
Sykehusveien
Mangler bilde

Torrey Seland

professor, emeritus
Stavanger
Øyvind Dahl

Øyvind Dahl

professor, emeritus
Stavanger