Ansatte

Inger Marie Lid

Inger Marie Lid

professor
Diakonveien 14
Ingvild Huse

Ingvild Huse

høgskolelektor
Diakonveien 14
Ingvild Lykkja Hvoslef

Ingvild Lykkja Hvoslef

førstekonsulent
Diakonveien 14
Iselin Bråten Yucedag

Iselin Bråten Yucedag

kommunikasjonsrådgiver med webansvar
Diakonveien 14
Janne Tangen

Janne Tangen

høgskolelektor
Diakonveien 14
Jon André Preststulen

Jon André Preststulen

controller, seniorkonsulent
Diakonveien 14
Jørghild K. Jensen

Jørghild K. Jensen

høgskolelektor
Diakonveien 14
Kari Strand

Kari Strand

førstelektor
Diakonveien 14
Kari Voll

Kari Voll

kontorsjef
Diakonveien 14
Katrine Mauseth Woll

Katrine Mauseth Woll

førstelektor, studieleder bachelor i sosialt arbeid
Diakonveien 14
Kjersti Grosvold Maudal

Kjersti Grosvold Maudal

høgskolelektor, internasjonal koordinator
Diakonveien 14
Lena Müller

Lena Müller

høgskolelektor
Diakonveien 14
Lene Østby

Lene Østby

førstelektor
Diakonveien 14
Linda Novak

Linda Novak

rådgiver
Diakonveien 14
Line Bjerke

Line Bjerke

studiekonsulent
Diakonveien 14
Line Lindenskov

Line Lindenskov

førstelektor
Diakonveien 14
Line Constance Holmsen

Line Constance Holmsen

høgskolelektor, stipendiat
Diakonveien 14
Lisbet Borge

Lisbet Borge

førsteamanuensis, Dr. Philos
Diakonveien 14