Kirsten Jæger Fjetland går av med pensjon i august og VID Sandnes arrangerer avskjedsseminar i slutten av mai.

Kirsten Jæger Fjetland går av med pensjon i august og VID Sandnes arrangerer avskjedsseminar i slutten av mai.

Kontaktinformasjon