Avslutning for bachelor i sosialt arbeid ved VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

Digital og høytidelig avslutning

Kontaktinformasjon