Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Bergen

Program for avslutningsseremoni 10. juni 2021