Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Oslo studiested Diakonhjemmet