Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Oslo

Program for avslutningsseremoni 11.juni 2021