Avslutning for bachelor i sykepleie ved VID Oslo, studiested Diakonova

Digital og høytidelig avslutning

Kontaktinformasjon