Avslutning for bachelor i sosialt arbeid ved VID Oslo