Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er formulert slik: Samarbeid for å nå målene.Vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes. Rettferdskonferansen er en god begynnelse. (Foto hentet fra Rettferdskonferansen.no.)

Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er formulert slik: Samarbeid for å nå målene.Vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes. Rettferdskonferansen er en god begynnelse. (Foto hentet fra Rettferdskonferansen.no.)

Kontaktinformasjon