23.
sep.

Photo by Headway on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Introduksjon til GDPR, personvern

torsdag 23. sep. 2021, 11.30 - 12.00

23.
sep.

Photo by Headway on Unsplash

For new employees: Introduction to GDPR (general data protection regulation)

torsdag 23. sep. 2021, 13.30 - 14.00

28.
sep.

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Personvern i forskning og forskningsdatahåndtering

tirsdag 28. sep. 2021, 11.30 - 12.00

28.
sep.

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

For new employees: Personal data in research and research data management

tirsdag 28. sep. 2021, 13.00 - 13.30

30.
sep.

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Minikurs for nyansatte: Introduksjon til forskningsetikk

torsdag 30. sep. 2021, 11.30 - 12.00

22.
okt.

Photo by Firmbee.com on Unsplash

Ferielov og ferieavvikling ved VID. Leders ansvar for administrasjon og dialog

fredag 22. okt. 2021, 10.00 - 10.45

10.
nov.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Stavanger

onsdag 10. nov. 2021, 09.00 - 11.30

10.
nov.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Stavanger

onsdag 10. nov. 2021, 12.00 - 15.00

17.
nov.

Introduksjon til klarspråk. Hvor klar er du?

onsdag 17. nov. 2021, 10.00 - 10.55

24.
nov.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Oslo

onsdag 24. nov. 2021, 09.00 - 11.30

24.
nov.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Oslo

onsdag 24. nov. 2021, 12.00 - 15.00

9.
des.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Forskningsformidling og kronikkskriving - Bergen

torsdag 9. des. 2021, 09.00 - 11.30

9.
des.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Visuell kommunikasjon og posterproduksjon - Bergen

torsdag 9. des. 2021, 12.00 - 15.00