Campus er stengt - hvilken tilgang har du hjemmefra til bøker, artikler og andre bibliotektjenester? Se siden Informasjon om bibliotektjenesten under korona-dugnaden.

Bibliotekets telefon er for tiden ikke betjent. Ta kontakt på epost, husk å oppgi telefonnummer dersom du ønsker at vi skal ringe deg.

Ansatte

Irene Hunskår

Irene Hunskår

Anne Berit Lie

Anne Berit Lie