Forskning på 2 minutter

Forskningsarrangementer

Flere arrangementer

Forskningsnyheter

Fra VID-bloggen: Foreldre forstår ikke hvorfor barna deres blir tatt fra dem
Tove Giske samlet blant annet forskerkolleger fra EPICC-nettverket som utvikler undervisningsmetoder i åndelig omsorg. Her er Tove Giske sammen med dr. Wilfred McSherry, dr. Bart Cusveller, dr. Linda Ross, dr. René van Leeuwen og dr. Josephine Attard. (Foto: Laila Borge)
Presentations from the Spiritual Care conference
Vel blåst. Stephen Sirris i midten, flankert av (fra høyre) andreopponent: førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, førsteopponent: førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, prodekan Anette Leis-Peters som ledet disputasen og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole

Flere nyheter